Search
9. desember 2019

Re Revisjon AS - Ansatte

Christian Lærum Wiktorin

Daglig leder / Statsautorisert revisor / Oppdragsansvarlig revisor                     

Tlf: 98 01 15 33
E-post: christian@re-revisjon.no

 

Dennis Hansen

Registrert revisor / Manager

Tlf: 97 53 07 35
E-post: dennis@re-revisjon.no

 

 
Magnus Kyllingstad

Registrert revisor / oppdragsansvarlig revisor

Tlf: 92 65 54 69
E-post: magnus@re-revisjon.no


 

 

Henrik Landsverk

Registrert revisor / Manager

Tlf: 41 67 92 98
E-post: henrik@re-revisjon.no

 

Sonja Skaug

Revisormedarbeider

Tlf: 41 51 27 50
E-post: sonja@re-revisjon.no


 

Elling Aakre

Revisormedarbeider

Tlf: 93 46 01 83
E-post: elling@re-revisjon.no

 

 
Ine Merete Hansen

Revisormedarbeider

Tlf: 92 05 34 21
E-post: ine@re-revisjon.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter fra Revisorforeningen

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.

Saksbehandlingstider i Brønnøysundregistrene – vær tidlig ute!

Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene varierer fra dag til dag. Skal du registrere i Foretaksregistret før årsskiftet – vær ute i god tid!

Skybaserte ERP-systemer – mer effektivt og billigere?

Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere.

EU skal utrede CO2-toll – kan hjelpe norske bedrifter

EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet.

Attestasjoner gir bedre bærekraftsrapportering

Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.

EU-lovkrav om bærekraftsrapportering må styrkes

Dagens lovkrav om rapportering av ikke-finansiell informasjon er ikke tilstrekkelige for å støtte en bærekraftig omstilling. EUs arbeid med nye lovkrav må styrke bærekraftsrapporteringen hos bedriftene.

Lovfester omgåelsesnorm for mva

Finanskomiteen innstiller på at lovfesting av omgåelsesnorm skal gjelde for merverdiavgift.

Rotator content list to rotate doesn't exist. Please edit settings.

Viktige regnskapsdatoer

Nyheter fra Regnskap Norge