Search
9. desember 2019

Kontakt oss

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss!

Du kan også ta direkte kontakt med våre ansatte.


Addresse:    Næringssenteret
Gamleveien 1
Postboks 170 
3164 Revetal     
Telefon:   33 06 49 10
Email:   post@re-revisjon.no

 Nyheter fra Revisorforeningen

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.

Saksbehandlingstider i Brønnøysundregistrene – vær tidlig ute!

Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene varierer fra dag til dag. Skal du registrere i Foretaksregistret før årsskiftet – vær ute i god tid!

Skybaserte ERP-systemer – mer effektivt og billigere?

Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere.

EU skal utrede CO2-toll – kan hjelpe norske bedrifter

EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet.

Attestasjoner gir bedre bærekraftsrapportering

Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.

EU-lovkrav om bærekraftsrapportering må styrkes

Dagens lovkrav om rapportering av ikke-finansiell informasjon er ikke tilstrekkelige for å støtte en bærekraftig omstilling. EUs arbeid med nye lovkrav må styrke bærekraftsrapporteringen hos bedriftene.

Lovfester omgåelsesnorm for mva

Finanskomiteen innstiller på at lovfesting av omgåelsesnorm skal gjelde for merverdiavgift.

Rotator content list to rotate doesn't exist. Please edit settings.

Viktige regnskapsdatoer

Nyheter fra Regnskap Norge