Search
19. oktober 2019

Om oss • Lite revisjonsselskap med hovedsete på Revetal i Re kommune. Vi har kunder fordelt over hele Østlandet,
  og møter kunden der hvor de ønsker. Vi jobber kontinuerlig for å være et naturlig valg for selskaper med
  lokalisering i Re kommune.

 • Re Revisjon har drevet revisjonsvirksomhet fra sine kontorer på Revetal siden 1997.

 • Selskapet har 7 ansatte, med både registrert revisor, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører

 • Medlem av Den norske Revisorforening med tilhørende faglig nettverk
 • Selskapet har kvalitet i fokus og er underlagt samme revisjonsstandarer som de store revisjonsselskapene.
 • Re Revisjon AS har samarbeid med flere advokatkontorer og kan således bistå innenfor de fleste områder innen selskapsrett,
  skatt og avgift.

 


 

 

 

 

 

 

 

Nyheter fra Revisorforeningen

En enklere hverdag for næringslivet - Forenklingskonferansen 2019

Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi minner om konferansen 22. oktober.

Skatteregler for multinasjonale digitale selskaper

OECD har tatt et skritt i retning av endrede regler for beskatning av multinasjonale selskaper. Sekretariatet i OECD har lagt frem forslag til en modell for dette.

Mer harmonisering i fremtidens bærekraftsrapportering

Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk.

Rentebegrensningsregelen endres

Regjeringen la i dag fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsreglen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019.

NRS 16 Årsberetning

Likestillings- og diskrimineringsloven er endret. I den sammenheng er det også gjort endringer i regnskapsloven. Revisorforeningen har omtalt lovendringene i en tidligere nyhetssak.

Skatteopplegget i statsbudsjettet for 2020

Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.

Statsbudsjett 2020 og MVA

Regjeringen fjerner 350 kroners grensen, og erstatter NRK-lisensen med finansiering over skatteseddelen.

Rotator content list to rotate doesn't exist. Please edit settings.

Viktige regnskapsdatoer

Nyheter fra Regnskap Norge