Search
25. august 2019

Om oss • Lite revisjonsselskap med hovedsete på Revetal i Re kommune. Vi har kunder fordelt over hele Østlandet,
  og møter kunden der hvor de ønsker. Vi jobber kontinuerlig for å være et naturlig valg for selskaper med
  lokalisering i Re kommune.

 • Re Revisjon har drevet revisjonsvirksomhet fra sine kontorer på Revetal siden 1997.

 • Selskapet har 7 ansatte, med både registrert revisor, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører

 • Medlem av Den norske Revisorforening med tilhørende faglig nettverk
 • Selskapet har kvalitet i fokus og er underlagt samme revisjonsstandarer som de store revisjonsselskapene.
 • Re Revisjon AS har samarbeid med flere advokatkontorer og kan således bistå innenfor de fleste områder innen selskapsrett,
  skatt og avgift.

 


 

 

 

 

 

 

 

Nyheter fra Revisorforeningen

Enklere merverdiavgift med én sats

Revisorforeningen mener dagens system med differensierte satser bør beholdes.

Forslag om å fjerne 350-kroners grensen

Revisorforeningen støtter forslaget om å fjerne 350 kroners grensen, da vi mener utenlandske og norske tilbydere av varer bør ha like konkurransevilkår. Momsfritaket for vareforsendelser av lav verdi er konkurransevridende. Vi er derfor enig i at fritaket bør fjernes.

Foreslår lovfesting av konsernbidrag over landegrensene

Finansdepartementet foreslår å utvide konsernbidragsreglene til også å gjelde dekning av endelig tap i et utenlandsk datterselskap som er hjemmehørende i en EØS-stat.

Revisorforeningen satser på bærekraft

Styret i Revisorforeningen vedtok i desember 2018 at FNs bærekraftsmål settes på agendaen i bransjen. Alle medlemmer skal få god og relevant informasjon samt et opplæringstilbud som legger til rette for at vi som bransje kan møte denne viktige utfordringen.

Forslag til forskrift om mellombalanser

Næringsdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om registrering og offentliggjøring av mellombalanser på høring med frist 15. oktober 2019.

Regjeringen skal utrede formuesskattens virkninger

Formålet er å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres.

Varsel til solidaransvarlige om ikke leverte regnskaper

De solidaransvarlige i virksomheter som ikke har sendt inn årsregnskapet for 2018 får melding i Altinn og varsel på e-post eller sms 6. august. Forsinkelsesgebyret startet å løpe fra 1. august og påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker, maksimum 59 800 kroner.

Rotator content list to rotate doesn't exist. Please edit settings.

Viktige regnskapsdatoer

Nyheter fra Regnskap Norge