Search
9. desember 2019

Om oss • Lite revisjonsselskap med hovedsete på Revetal i Re kommune. Vi har kunder fordelt over hele Østlandet,
  og møter kunden der hvor de ønsker. Vi jobber kontinuerlig for å være et naturlig valg for selskaper med
  lokalisering i Re kommune.

 • Re Revisjon har drevet revisjonsvirksomhet fra sine kontorer på Revetal siden 1997.

 • Selskapet har 7 ansatte, med både registrert revisor, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører

 • Medlem av Den norske Revisorforening med tilhørende faglig nettverk
 • Selskapet har kvalitet i fokus og er underlagt samme revisjonsstandarer som de store revisjonsselskapene.
 • Re Revisjon AS har samarbeid med flere advokatkontorer og kan således bistå innenfor de fleste områder innen selskapsrett,
  skatt og avgift.

 


 

 

 

 

 

 

 

Nyheter fra Revisorforeningen

Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.

Saksbehandlingstider i Brønnøysundregistrene – vær tidlig ute!

Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene varierer fra dag til dag. Skal du registrere i Foretaksregistret før årsskiftet – vær ute i god tid!

Skybaserte ERP-systemer – mer effektivt og billigere?

Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere.

EU skal utrede CO2-toll – kan hjelpe norske bedrifter

EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet.

Attestasjoner gir bedre bærekraftsrapportering

Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.

EU-lovkrav om bærekraftsrapportering må styrkes

Dagens lovkrav om rapportering av ikke-finansiell informasjon er ikke tilstrekkelige for å støtte en bærekraftig omstilling. EUs arbeid med nye lovkrav må styrke bærekraftsrapporteringen hos bedriftene.

Lovfester omgåelsesnorm for mva

Finanskomiteen innstiller på at lovfesting av omgåelsesnorm skal gjelde for merverdiavgift.

Rotator content list to rotate doesn't exist. Please edit settings.

Viktige regnskapsdatoer

Nyheter fra Regnskap Norge