Våre ansatte

Våre ansatte 2021-01-18T17:41:18+02:00

Christian Lærum Wiktorin

Statsautorisert revisor / Oppdragsansvarlig revisor / Daglig leder

E-post: christian@re-revisjon.no

Telefon: 98 01 15 33

Magnus Kyllingstad

Registrert revisor /
Pensjonert partner

E-post: magnus@re-revisjon.no

Telefon: 92 65 54 69

Dennis Hansen

Statsautorisert revisor /
Manager

E-post: dennis@re-revisjon.no

Telefon: 97 53 07 35

Christopher Jacobsen

Statsautorisert revisor / Manager

E-post: christopher@re-revisjon.no

Telefon: 48 32 90 08

Remi Sletthagen

Statsautorisert revisor / Senior medarbeider

E-post: remi@re-revisjon.no

Telefon: 97 97 06 45

Henrik Landsverk

Statsautorisert revisor / Partner

E-post: henrik@re-revisjon.no

Telefon: 41 67 92 98

Sonja Skaug

Statsautorisert revisor / Senior medarbeider

E-post: sonja@re-revisjon.no

Telefon: 41 51 27 50