Skatterådgivning

Typiske tjenester vi kan tilby:

 • Råd i forbindelse med skattemelding og øvrige ligningspapirer

 • Stiftelse og etablering av virksomheter

 • Egenkapitaltransaksjoner som kapitalendringer, utbytter mv

 • Konsernbeskatning og -bidrag

 • Korrespondanse med ligningsmyndighetene

 • Fusjon og fisjon

 • Avvikling

 • Utfylling og innsendelse av aksjonærregisteroppgaver

 • Bistand ved bokettersyn

Les mer

Revisjon

Vi tilbyr alle tjenester innen revisjon:

 • Lovbestemt revisjon av årsregnskap

 • Forenklet revisorkontroll av regnskap

 • Avtalte kontrollhandlinger

 • Andre attestasjonsoppdrag

I tillegg kan vi bistå ved:

 • Etablering av virksomhet og åpningsbalanser

 • Kvalitetssikring av beslutningsunderlag

 • Utarbeidelse av skattemelding

 • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap med noter

Les mer

Selskapsrettslig bistand

Vi tilbyr blant annet:

 • Etablering av foretak

 • Omdannelser og omorganiseringer

 • Fisjon

 • Fusjon

 • Verdsettelse

 • Intern Kontroll

Les mer

Ønsker du å ta en prat?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vårt team hjelper deg gjerne!