Skatteretten er et område i stadig endring, samtidig som det er tett knyttet opp til regnskaps- og selskapsloven. Re Revisjon utfører de fleste tjenester innenfor skatt og avgift, i tillegg har et tett samarbeid med advokater som kan bistå oss i arbeidet avhengig av dets kompleksitet.

Typiske tjenester vi kan tilby:

  • Råd i forbindelse med skattemelding og øvrige ligningspapirer
  • Stiftelse og etablering av virksomheter
  • Egenkapitaltransaksjoner som kapitalendringer, utbytter mv
  • Konsernbeskatning og -bidrag
  • Korrespondanse med ligningsmyndighetene
  • Fusjon og fisjon
  • Avvikling
  • Utfylling og innsendelse av aksjonærregisteroppgaver
  • Bistand ved bokettersyn

Ønsker du å ta en prat?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vårt team hjelper deg gjerne!