Re Revisjon har fokus på godt samarbeid, høy grad av service og kort responstid. Vår størrelse og lave kostnader, gjør at vi kan være svært konkurransedyktige på pris. Vi har lang erfaring med revisjon av små og mellomstore selskaper, og har kvalitet i fokus på alle våre leveranser.

Re Revisjon er et lite revisjonsselskap med hovedsete på Revetal i Re kommune. Vi har kunder fordelt over hele Østlandet, og møter kunden der hvor de ønsker. Vi jobber kontinuerlig for å være et naturlig valg for selskaper med lokalisering i Re kommune. Re Revisjon har drevet revisjonsvirksomhet fra sine kontorer på Revetal siden 1997 og har 7 ansatte, med både registrert revisor, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Vi er også medlem av Den norske Revisorforening med tilhørende faglig nettverk. Selskapet har kvalitet i fokus og er underlagt samme revisjonsstandarer som de store revisjonsselskapene. Re Revisjon AS har samarbeid med flere advokatkontorer og kan således bistå innenfor de fleste områder innen selskapsrett, skatt og avgift.

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Send åpen søknad