Vi tilbyr alle tjenester innen revisjon:

  • Lovbestemt revisjon av årsregnskap
  • Forenklet revisorkontroll av regnskap
  • Avtalte kontrollhandlinger
  • Andre attestasjonsoppdrag

I tillegg kan vi bistå ved:

  • Etablering av virksomhet og åpningsbalanser
  • Kvalitetssikring av beslutningsunderlag
  • Utarbeidelse av skattemelding
  • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap med noter

Vi har lang erfaring med revisjon av små- og mellomstore virksomheter, og har kvalitet i fokus på alle våre leveranser. Som medlem av den Norske revisorforening følger våre ansatte kursprogrammet i regi av foreningen, som sikrer at vi til enhver tid holder oss oppdatert på lover og regler. Vi er opptatt av å henge med i den teknologiske utviklingen, og benytter de mest moderne teknologiske hjelpemidlene. Som kunde hos oss kan du forvente en revisor som har fokus på god dialog, høy grad av service og kort responstid. 

Ønsker du å ta en prat?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vårt team hjelper deg gjerne!